اخبار گوشی جدید اندروید،نرم افزار اندروید ،ترفندهای اندروید